Kültür ve Sosyal İşler
 • HIZLI ERİŞİM
 • EN
 • captcha captcha

Öğrenci Konseyi

Haliç Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin;

 • Eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek,
 • Yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek,
 • Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yaparak toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve katılımlarını sağlanmak,
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla çalışır.

Öğrenci Konseyi’nde yer almak için ne yapmalıyım?

 • Öğrenci Konseyi Seçimleri 2 yılda bir yapılır.
 • Bölüm Temsilcisi olabilmek için; güncel Öğrenci Konseyi yönetmeliğinde yer alan şartlar sağlanmalıdır. Şartları sağlayan öğrencilerimiz Seçim Kurulunun belirlediği şekilde adaylık başvurusu yapabilirler.
 • Fakülte Temsilcisi olabilmek için; bölüm temsilcisi seçildikten sonra Seçim Kurulunun belirlediği şekilde adaylık başvurusu yapabilirler. Fakülteye bağlı bölüm temsilcilerinin kendi aralarında verdiği oylarla seçilir.
 • Yönetim Kurulunda yer almak için; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçer. Kurulda başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sks sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenci yer alır.

Bölüm Temsilcisi Görevleri nelerdir?

 • Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
 • Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
 • Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm öğrencilerini temsil etmek,
 • Temsil ettiği bölüm öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
 • Kendi bölüm öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
 • Temsil ettiği bölüm öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
 • Temsil ettiği bölüm öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
 • İlgili birim veya Rektörlüğün daveti üzerine, öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölümün akademik toplantılarına katılmak.