Kulüp

ADAY ÖĞRENCİ

Dağcılık Kulübü

Dag?cılık Kulübü’nün amacı: Üniversite içinde ve dıs?ında dag?cılık sporunun ög?retilmesini, yayılmasını ve yapılmasını sag?lamaktır.
Bu amaç dog?rultusunda, dog?a yürüyüs?leri (trekking) düzenler. Ög?rencileri dag?cılık sporuyla tanıs?tırmayı amaçlayan faaliyetlerden kampçılık uygulamalı eg?itimleri yapılır.