Kulüp
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Edebiyat Kulübü

Haliç Üniversitesi Edebiyat Kulübü; edebiyat ile ilgili olan tüm öğrencileri bir araya getirmek üzerine kurulmuş bir kulüptür. Kulübün amaçları öncelikle bünyesinde bulunan ve yeni katılan kişiler ile beraber edebiyatın farklı alanlarının konuşulduğu, tartışıldığı, keşfedildiği bir ortam oluşturarak keyif almayı sağlamaktır. Diğer amaçları ise edebiyat alanında gelişimleri takip etmek, edebiyat ile ilgili bilgi paylaşımını sağlayarak kişisel ve edebi gelişime yardımcı olmak, bünyesindeki üyeler vasıtası ile yeni eserler ve edebiyatçılar yetişmesine, fikirler oluşmasına yardımcı olmak; Türk ve Dünya edebiyatına dair farklı akımları takip etmek ve bunları sunmaktır. Diğer bir amaç ise farklı üniversiteler ve kulüpler ile irtibata geçerek ortak etkinlikler yapmak ve pek çok farklı alanda kendini ve üniversitemizi tanıtmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda toplantılar, geziler, söyleşiler, dergi çalışmaları, etkinlikler düzenlenmekte ve bunların herkes tarafından ulaşılabilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır.