Kulüp

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Ebelik Kulübü

            HAKKINDA

                  

Misyon; Mesleki ruhu geliştirme, topluma dayalı hizmet projeleri yürütme ve bu sayede mesleğin toplum tarafından tanınırlığını sağlama, mesleki örgütlenmenin önemi ile ilgili farkındalık yaratma, üniversite bünyesinde farklı disiplinlerde farklı üniversitelerde aynı disiplinler ile iş birliği halinde olma, interdisipliner ekip çalışmalarını destekleme, mesleki ve bireysel özgüveni ve sosyal yönü geliştirme, mesleğe yeni adım atan arkadaşlarının oryantasyonunu destekleme hedeflenmektedir.

Vizyon; Akademik gelişimine paralel toplumla ve uluslararası camiayla bütünleşen, özgüveni ve sorumluluk duygusu yüksek, mesleği ile bütünlemiş mezunları çalışma hayatına hazırlamak ve geniş yelpazede faaliyetler göstermektir.

Instagram adresi; halicebelikogrenci


ETKİNLİKLERİMİZ