Kulüp

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

EEMK Kulübü

Haliç Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar.


Özel Amaçlar

1- Öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliğini tanıtmak ve faaliyetlere teşvik etmek
2- Üyelerin birlik ve bütünlük içinde çalışmalarını sağlamak
3- Düzenlenen etkinliklerle firmalar ve üyeler arasında iletişim oluşturmak 
4- Haliç Üniversitesini iş dünyasına daha iyi tanıtmak

Haliç Üniversitesi'nde tüm Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencilerini bir çatı altına alarak hem okul içinde hem de ulusalda bir etkileşim ve iletişim ağı oluşturmak, sürdürebilir üretkenliği sağlayarak ülke gelişiminde aktif roller almak. Tek çatı altında toplamayı hedeflediğimiz Haliç Üniversitesi'ndeki mühendislik öğrencilerinin aynı platformda buluşturup, bilgi alışverişini optimum seviyeye çıkarmak, hem okulda hem de ulusalda network sağlamak, öğrencilerin okurken tecrübe edinmelerine olanak sağlamak, liderler yetiştirmek, büyük ölçekli sosyal projelerde buluşarak topluma yarar sağlamayı hedeflemekteyiz.