Kulüp

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Gastro-Haliç Kulübü

Gastronomi Kulübü, Türkiye ve dünya gastronomisinin güncel konularında ve birer disiplin olarak gastronomi bilimi ile bunların alt dallarında araştırma ve incelemeler yapmak; bu konularda uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden faydalanmak ve bu yolla ortaya çıkan bilgileri Haliç Üniversitesi öğrencilerine aktarmak; Haliç Üniversitesi öğrencilerine meslek ve iş kolu seçimi konularında yardımcı olacak bilgileri sağlamak için onları firma ve sektör temsilcileri ile buluşturmak; üyelerinin iş ve staj imkânlarından yararlanmalarını kolaylaştırmak, üyelerine takım çalışması içinde birlikte proje üretip gerçekleştirme, bilgi ve becerilerini geliştirme, organizasyonel ve yönetimsel deneyim kazanma, akademik bilgilerini gerçek hayatta uygulayarak pekiştirme, bilimsel konularda derslerin ötesinde bilgi edinme, bilgi ve düşüncelerini ulusal ve uluslararası platformlarda başkaları ile paylaşma ve tartışma imkânı sağlamak; öğrenciler arasında dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacını taşır.