Kulüp

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Haliç IEEE

Haliç IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) Kulübü

Kulübün amacı; üyelerin Haliç Üniversitesi içinde veya dışında Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş ve özgür düşünce sahibi bireyler olmasına katkı sağlamak, mühendisliği ve teknolojiyi sevdirmek, üyelerin iş dünyasında gerçekleştireceği faaliyetlerde gerekli tecrübeyi kazandırmaktır.