Kulüp

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Haliç Sports Kulübü

''Haliç Üniversitesi Genel Amaç ve Temel İlkeleri'' uyarınca üyelerin bedeni ve ruhi gelişimlerini sağlamak; onlara sporu sevdirmek ,spor eğitim ve ahlakını geliştirmeyi amaçlar.
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu dışındaki diğer bölümlerde spor ile ilgisi olan öğrencilerin de spor etkinliklerine katılımlarına sağlamak.
  Haliç Üniversitesi öğrencilerine meslek ve iş kolu seçimi konularında yardımcı olacak bilgileri sağlamak için sektörde önde gelen firma ve sektör temsilcileri ile buluşturmak ve üyelerin iş ve staj imkânlarından yararlanmalarını kolaylaştırmak.
 Haliç kulüpleriyle iletişim ve iş birliği içerisinde öğrencilerin hem sosyal hayatlarına hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Kulübün amacını gerçekleştirmek için,

• Her türlü spor faaliyetlerinde bulunur.
• Gösteriler, seminer, toplantı ve konferanslar düzenler.
• Eğitici, yetiştirici ve eğlendirici çalışmalar yapar.
• Sporunun gelişmesine yarayacak araştırma, yayın ve arşiv faaliyetlerinde bulunur.
• Haliç Sports Kulübü tarafından tahsis edilecek spor tesislerinden ve sosyal tesislerden, Haliç Sports Kulübü tarafından belirtilecek şartlara göre yararlanır.
• Yukarıda sayılan görevleri en iyi şekilde yerine getirmek üzere, üyelerinin ve gönüllü üyelerin akademisyenlerin kulüpün devamını ve ilgisini temin bakımından gerekli tedbirleri alır ve gerekli gördüğü gelir sağlayıcı faaliyetleri (yemek, kermes, müzikal etkinlik, sportif faaliyetler gibi) yapar.