Kulüp

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İslami Araştırmalar Kulübü

İslami Araştırmalar Kulübü, İslam’ı anlama gayretini merkeze alarak, herhangi bir kurum, kuruluş, cemaat ve oluşuma bağlı olmaksızın bir grup gönüllü tarafından açılmış olup, bu amaç doğrultusundan konferans, seminer, söyleşi gibi faaliyetlerle felsefe, tarih, psikoloji, sosyoloji, sanat gibi dalların yanında fıkıh, siyer, hadis, kelam, akâid, tefsir gibi İslami ilimlerin etrafında şekillenmiştir.            

Küresel ölçekte ve özellikle coğrafyamızda siyasi, iktisadi, küresel yapı ve kurumlar üzerindeki etkisi bir hayli yüksek olan İslam dini ile ilintili çalışmaların gerekli seviyeye taşınması, İslam olgusunun mahiyetini anlamaya yönelik çalışma ve soruşturmalar ile bu dinin anlaşılması, İslam dinin, hayatın bütün katmanlarına yönelik düzenlemelerin ön planda bulunması İslam’ı Araştırmalar Kulübünün temel amaçlarındandır. Kulüp, bu amaçları doğrultusunda seminer, konferans, panel, söyleşi, toplantı ve belgesel gösterimleriyle amaçlarına ulaşmış olur. Bunların yanı sıra bahar dönemi ile birlikte Kur’an-ı Kerim dersleri, İslam sanat müzeleri, şehir dışı ve içi cami gezileri, İslam’ın hayatımızdaki yerini daha iyi anlamayı gayret alarak bahar sohbetleri ile daha zengin bir topluluk oluşturmak öncelikli hedeflerdendir.

ETKİNLİKLERİMİZ