Kulüp

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İzcilik Kulübü

İzciliği, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, İzci And ve Türesine bağlı kalarak, gençlere (izcilere) anlatmak, sevdirmek, yurt içi ve yurt dışında teorik ve pratik etkinlikler düzenlemektir. Gençler, izcilik ile beraber kendilerini ve doğayı keşfetme fırsatı bulurlarken, ''İzci daima hazırdır!'' parolasından yola çıkarak her türlü duruma hazırlıklı, kendi kendine yetebilen, özgüven sahibi, ekip çalışmasına yatkın, topluma faydalı bireyler haline gelirler.

İzcilik; gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi vererek, karakter ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacı güden uluslararası bir hareket. İzcilik din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen; herkese açık; gönüllülük esasına dayalı, politik hedefleri olmayan, eğitim amaçlı bir gençlik hareketidir. İzci gruplarının kendine has üniformaları bulunur.