Kulüp

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Makine Mühendisliği Kulübü

Makine Mühendisliği Kulübü, öğrencilerin ders dışı mesleki, sosyal, kişisel, teknolojik, sanatsal, kültürel v.b. gelişimine katkı sağlayarak gerek mesleki gerekse sosyal yaşama hazırlanmalarını sağlamayı, akademik koşullara katkıyı, öğrenciler arası iletişimi geliştirmeyi, öğrenciler arası yakınlaşmayı ve işbirliğini sağlayarak ekip ruhu anlayışını benimsetmeyi amaçlar.

Kulübümüzün amacı; Makine Mühendisliği öğrencilerin sosyal kültürel gelişimlerinin yanında öğrenci arkadaşlarımıza teknik ve akademik alanlarda ihtiyaç duydukları desteği vermek ve çeşitli organizasyonlar düzenleyerek öğrenci arkadaşlarımızı tek bir çatı altında toplamaktır. Dayanışma sağlamak ve tüm mühendislik öğrencilerini kucaklamak kulübün ana prensibidir.