Kulüp

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Yenilikçi Gelişim Kulübü

21. yüzyıl becerilerinin kazandırılabilmesi, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Mesleki gelişimlerin yanı sıra bireysel gelişmelerin sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.

Yenilikçi Gelişim Akademisi 

Öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri için bizzat kendilerinin aktif olarak rol alacağı faaliyetlerin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Her haftanın belirlenmiş bir gün ve saatinde (en fazla 1 saat) Akademik faaliyet planı çerçevesinde öğrenciler tarafından sunular yapılmaktadır.